GiP Consulting
Assessment Center / Development Center

Assessment Center / Development Center [AC/DC] to metody badania potencjału pracowników, powszechnie uważane za najbardziej kompleksowy i najlepszy sposób weryfikacji i oceny predyspozycji, umiejętności, cech osobowości oraz kompetencji pracowników, niezbędnych do właściwego wykonywania obowiązków.

Wykorzystywane są one głównie dla celów:

  • rekrutacji,
  • budowania ścieżek karier pracowników firmy, planowanie awansów,
  • identyfikacji potrzeb szkoleniowych pracowników.


To, co odróżnia AC/DC od standardowej metody oceny pracowników to przede wszystkim:

  • możliwość obserwacji i oceny Kandydatów podczas rozwiązywania zadań praktycznych, podobnych do tych, z jakimi mogą się oni spotykać w swojej codziennej pracy,
  • dostosowanie zadań praktycznych do potrzeb konkretnego projektu,
  • Kandydaci oceniani są przez asesorów według ściśle określonych kryteriów,
  • AC/DC pozwala poznać sposoby funkcjonowania zawodowego nie tylko osobie oceniającej ale również Kandydatowi podlegającemu ocenie.

Przygotowany i przeprowadzony przez naszych specjalistów projekt AC/DC składa się z indywidualnie dobranych zadań będących symulacjami rzeczywistych sytuacji oraz pogłębionych wywiadów z Kandydatem połączonych z testami psychologicznymi.

Uzyskany na podstawie tych elementów obraz Kandydata pozwala na określenie jego cech osobowości, sposobów działania oraz mocnych i słabszych stron. Jest on również dobrym wskaźnikiem dotyczącym możliwości rozwoju zawodowego oraz predyspozycji do zajmowania stanowisk managerskich w firmie (również w aspekcie inteligencji emocjonalnej i funkcjonowania w grupie).
drukuj
wstecz
gora