GiP Consulting
Audyt organizacyjny

Audyt organizacyjny to zbiór działań mających na celu zweryfikowanie i kontrolę poprawności procedur oraz sposobów funkcjonowania organizacji.
Proponowany przez firmę GiP Consulting audyt organizacyjny dotyczy tych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa, które wiążą się z zarządzaniem personelem.

W ramach audytu organizacyjnego proponujemy Państwu:

  • Identyfikację mocnych i słabych stron struktury zatrudnienia, ich optymalizację.
  • Analizę zatrudnienia i planowanie zasobów personalnych.
  • Identyfikację i eliminację barier w zarządzaniu personelem.
  • Analizę opisów stanowisk pracy i zakresu obowiązków.
  • Określenie kompletności i jakości stosowanych procedur i narzędzi zarządzania.
  • Weryfikację procesów komunikacyjnych.
  • Analizę obiegu dokumentów w przedsiębiorstwie.

Po dokonanym audycie, mającym na celu określenie poziomu efektywności funkcjonowania organizacji w określonym obszarze, przygotujemy dla Państwa raport wraz z zaleceniami co do dalszych kierunków działania.

W raporcie tym zaproponujemy Państwu zestaw możliwych rozwiązań dla problemów, które zostaną wykryte podczas przeprowadzanego przez nas audytu. Nasi konsultanci podczas trwania projektu będą Państwu służyć rada i pomocą, udzielą Państwu również wsparcia w zakresie implementacji zaproponowanych rozwiązań.

drukuj
wstecz
gora