GiP Consulting
Doradztwo organizacyjne

Usługi GiP Consulting z zakresu doradztwa organizacyjnego obejmują działania mające na celu wsparcie i rozwój Państwa organizacji poprzez dostarczenie kluczowych informacji dla efektywnego zarządzania personelem i kształtowania polityki pracowniczej.
Działania te pomogą Państwu we wprowadzeniu zmian w zarządzaniu organizacją, które pozwolą na bardziej efektywne i konsekwentne realizowanie misji i strategii Państwa firmy.

W ramach doradztwa organizacyjnego proponujemy Państwu następujące usługi:

  • Budowanie ścieżek rozwoju pracowników,
  • Budowanie modeli kompetencyjnych,
  • Badanie poziomu satysfakcji pracowników,
  • Audyt organizacyjny.
drukuj
wstecz
gora