GiP Consulting
Modele kompetencyjne

Model kompetencji służy identyfikacji wiedzy, umiejętności, zdolności oraz predyspozycji osobistych pracowników, niezbędnych do efektywnego wykonywania obowiązków na danym stanowisku pracy.

Zbudowanie i wdrożenie modelu kompetencyjnego jest jednym ze sposobów podnoszenia efektywności i konkurencyjności firmy, poprzez świadome zarządzanie potencjałem pracowników.

Model kompetencji jest ważny narzędziem zarządzania, wykorzystywanym przez firmy:
  • w procesie rekrutacji i selekcji personelu,
  • w diagnozie potrzeb szkoleniowych,
  • w budowaniu ścieżek kariery pracowników,
  • w ocenach pracowniczych / badaniu efektywności pracowników.

Oferujemy Państwu pomoc w zbudowaniu od podstaw modelu kompetencji, który będzie dostosowany do potrzeb Państwa firmy, funkcjonalny i prosty w użyciu, będzie zwięzły i oparty o jasne kryteria. Model ten zbudujemy w oparciu o analizę sytuacji panującej w Państwa firmie i przy wykorzystaniu specjalnie w tym celu zaprojektowanych narzędzi.

Nasi Konsultanci mogą również zweryfikować model kompetencyjny już istniejący w państwa firmie i w razie konieczności, dostosować go do aktualnie panującej sytuacji.
drukuj
wstecz
gora