GiP Consulting
Poziom satysfakcji pracowników

Badanie poziomu satysfakcji pozwala poznać nastroje i postawy panujące wśród pracowników Państwa firmy. Dostarcza informacji na temat tych aspektów pracy zawodowej, które są najbardziej satysfakcjonujące dla członków organizacji. Pozwala również poznać obszary, które zdaniem pracowników są źródłem niezadowolenia i wymagają poprawy.
Z punktu widzenia pracodawcy, odpowiednio wykorzystana wiedza dotycząca czynników mogących pozytywnie lub negatywnie wpływać na poziom satysfakcji, jest bardzo cenna i niesie za sobą wiele korzyści, np.:
  • daje obraz potencjalnych zagrożeń i problemów występujących w firmie,
  • umożliwia wprowadzenie działań zwiększających satysfakcję pracowników,
  • pozwala na zwiększenie zaangażowania w pracę osób zatrudnionych w firmie,
  • wzrost satysfakcji pracowników zwiększa efektywność ich pracy, a co za tym idzie, pozwala na rozwój Państwa organizacji
Proponujemy Państwu przeprowadzenie Badania Poziomu Satysfakcji pracowników zatrudnionych w firmie, przy użyciu badań ankietowych, dostosowanych do potrzeb Państwa firmy. Przygotowane ankiety będą uwzględniały specyfikę funkcjonowania Państwa firmy i będą dotyczyły wszystkich ważnych obszarów jej funkcjonowania. Po przeprowadzonym badaniu, na podstawie zebranych ankiet, przygotujemy dla Państwa analizę uzyskanych wyników oraz raport zawierający nasze spostrzeżenia. Na Państwa życzenie, projekt będzie mógł zostać rozszerzony o warsztat z Państwa udziałem, mający na celu opracowanie oraz wdrożenie planu działania, mającego na celu poprawę sytuacji panującej w firmie, a tym samym podniesienie satysfakcji wśród pracowników.
drukuj
wstecz
gora