GiP Consulting
Ocena 180 stopni

Jest to zbliżony sposób oceny pracownika do oceny 360 stopni z tą tylko różnicą, że osoba oceniana jest przez jedynie przez bezpośredniego przełożonego i samego siebie.

Na proces oceny realizowanej przez GiP Consulting, podobnie jak w przypadku oceny 360 stopni, będą się składać następujące etapy: 
  • przygotowanie kwestionariusza oceny,
  • kampania informacyjna poprzedzająca proces oceny,
  • szkolenie osób oceniających,
  • opracowanie wyników w formie szczegółowego raportu,
  • koordynowanie i moderowanie spotkań zapewniających informację zwrotną,
  • doradztwo w zakresie planowania dalszego rozwoju pracownika.
drukuj
wstecz
gora