GiP Consulting
Oceny pracownicze

W ramach tej usługi proponujemy Państwu przeprowadzenie ocen pracowników Państwa firmy, zarówno średniego jak i wyższego szczebla zarządzania. Oceny pracownicze to jedno z podstawowych narzędzi zarządzania zespołem, pozwalające ne efektywne monitorowanie i usprawnianie funkcjonowania pracowników w organizacji. Wszystkie oceny przeprowadzamy w oparciu o międzynarodowe standardy.

Proces oceny może być wykorzystywany do zbierania informacji na temat umiejętności, wiedzy i stylów zachowań danej osoby. Wyniki uzyskane podczas takiej oceny, mogą zostać wykorzystane przez kadrę zarządzającą firmy do różnorodnych celów / projektów:
 • ewaluacja,
 • motywacja pracowników,
 • rozwój pracowników, analiza potrzeb szkoleniowych,
 • zwiększanie efektywności zespołowej,
 • wprowadzanie zmian organizacyjnych.

Jako firma doradztwa personalnego gwarantujemy Państwu skuteczność i trafność przeprowadzanych przez nas ocen, popartą:
 • dużym doświadczeniem: dotychczas przeprowadziliśmy oceny kilkuset osób,
 • doświadczeniem w przeprowadzaniu ocen dla różnych branż: farmacja/budownictwo/finanse/handel/usługi/produkcja/inne
 • doświadczeniem w przeprowadzaniu ocen osób na różnych szczeblach organizacyjnych: Managerowie średniego i wyższego szczebla, specjaliści, handlowcy
 • doświadczeniem w przeprowadzaniu ocen dla różnych grup pracowniczych: handel, marketing, finanse, księgowość, produkcja,
 • wysoką skutecznością w rekomendacjach osób przeznaczonych do awansu, zatrudnienia,
 • obiektywizmem, wiedzą, kompetencjami.

Jako zewnętrzna firma doradcza gwarantujemy Państwu rzetelne, poufne a przede wszystkim obiektywne przeprowadzenie oceny przez zastosowanie jednej z poniższych metod:
 • Ocena 360 stopni
 • Ocena 180 stopni
 • Bilans kompetencji [ocena pogłębiona]
drukuj
wstecz
gora