GiP Consulting
Rekrutacja i Selekcja

W ramach szeroko rozumianego pojęcia Rekrutacja i Selekcja, przeprowadzimy dla Państwa projekt według jednego z opisanych wariantów:
  • Direct & Executive Search
  • Selekcja Kandydatów
  • Całościowa rekrutacja

W zależności od specyfiki stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja oraz Państwa wymagań, prowadzony projekt możemy rozszerzyć o testy psychologiczne i testy umiejętności, którym poddani zostaną Kandydaci, biorący udział w rekrutacji. Testy i kwestionariusze dobierzemy odpowiednio do oferowanego stanowiska, będą one sprawdzały miękkie i twarde kompetencje Kandydatów oraz ich cechy osobowościowe.

W prowadzonych procesach rekrutacyjnych wykorzystujemy rzetelne i sprawdzone narzędzia rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz firmy specjalizujące się w ich tworzeniu. Wszystkie testy przeprowadzają i oceniają, odpowiednio przeszkoleni w tym celu, pracownicy GiP Consulting.

Ponadto każdy projekt, na Państwa życzenie, może zostać rozszerzony o poszukiwanie Kandydatów z bazy GiP Consulting oraz sprawdzenie referencji osób ubiegających się o pracę w Państwa firmie.


drukuj
wstecz
gora