GiP Consulting
Szkolenia i warsztaty

Firma GiP Consulting prowadzi dla swoich Klientów szkolenia i warsztaty z zakresu rozwoju kompetencji niezbędnych dla efektywnego funkcjonowania organizacji. Oferowane przez nas zajęcia kierowane są do kadry średniego i wyższego szczebla menedżerskiego, ich głównym celem jest dostarczenie rozwiązań dla skutecznego zarządzania.

Dlaczego warto skorzystać ze szkoleń i warsztatów GiP Consulting?

  • Są to autorskie zajęcia przygotowane przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w branży Human Resources.

  • Wszystkie szkolenia i warsztaty przygotowane są w oparciu o wcześniejszą wnikliwą analizę sytuacji w Państwa firmie. Są one odpowiedzią na konkretne potrzeby a ich celem jest dostarczenie wiedzy i umiejętności z konkretnych, wcześniej ustalonych obszarów.

  • Opracowane przez nas zajęcia nastawione są na praktyczne zdobywanie umiejętności. Uczestnicy zdobywają wiedzę w sytuacjach będących symulacjami sytuacji z jakimi mogą się spotkać w swojej codziennej pracy. Podstawy teoretyczne omawianych zagadnień sprowadzone zostały do niezbędnego minimum.

  • Czas trwania konkretnego szkolenia / warsztatu każdorazowo dostosowany jest do potrzeb jego uczestników. Dodatkowo istnieje możliwość poszerzania merytorycznych treści zajęć, jeśli ich uczestnicy zgłoszą takie zapotrzebowanie.

  • Na Państwa życzenie, po przeprowadzonym szkoleniu / warsztacie przygotujemy podsumowanie zawierające nasze spostrzeżenia dokonane podczas spotkania z uczestnikami, wnioski a także opracujemy plan dalszych działań rozwojowych dla danej grupy.

Oferowane przez nas szkolenia i warsztaty będą miały formę zamkniętą, wezmą w nich udział jedynie pracownicy Państwa firmy. Jesteśmy w stanie przygotować odpowiednio zajęcia dla każdej liczby zgłoszonych przez Państwa uczestników.

Ponieważ szkolenia przeprowadzane przez firmę GiP Consulting są odpowiedzią na Państwa aktualne potrzeby, możemy przygotować dla Państwa szkolenie o dowolnej tematyce z zakresu miękkich i twardych kompetencji pracowników wpływających na jakość funkcjonowania organizacji.

Dotychczas, dla naszych Klientów, najczęściej realizowaliśmy szkolenia i warsztaty z zakresu rekrutacji iselekcji pracowników, pracy zespołowej, zarządzania zespołem, komunikacji iterpersonalnej i wiele innych.Partner współpracujący:
drukuj
wstecz
gora