GiP Consulting
Ocena 360 stopni

W systemie Oceny 360° każdy z ocenianych dokonuje samooceny oraz jest oceniany przez innych członków organizacji: przełożonych, współpracowników oraz podwładnych.

Na proces oceny realizowanej przez GiP Consulting będą się składać następujące etapy:
  • przygotowanie kwestionariusza oceny,
  • kampania informacyjna poprzedzająca proces oceny 360°,
  • szkolenie osób oceniających,
  • opracowanie wyników w formie szczegółowego raportu,
  • koordynowanie i moderowanie spotkań dotyczących przekazania informacji zwrotnej,
  • doradztwo w zakresie planowania dalszego rozwoju pracownika.
drukuj
wstecz
gora